Agro Floria Travin trávnikové hnojivo proti burinám 4kg

výrobca: AGRO CS EAN: 8594028315373
25,29 €
Skladom - Doručenie do 3 pracovných dní
Potláča výskyt machu. Odstraňuje žltnutie trávnika, podporuje rast a zaisťuje sviežu zelenú farbu.
Doprava zadarmo
pri nákupe nad 80 €
Lokálny výrobok zo Slovenska alebo Čiech
Doručenie do 3 pracovných dní

Agro Floria Travin trávnikové hnojivo proti burinám 4kg


Floria travin hnojivo na trávniky s účinkom proti burinám predstavuje moderný spôsob likvidácie burín. Prípravok sa jednoducho aplikuje priamo do trávnika, kde likviduje dvojklíčnolistové buriny a súčasne významne vyživuje trávnik.

  • Travin, hnojivo s prídavkom selektívnych herbicídov a zeolitu, je vo vode nerozpustné a teda vydrží aktívne pôsobiť v trávniku po dobu 2 mesiacov.
  • vyživuje trávnik vďaka hnojivu NPK
  • likviduje buriny vďaka selektívnemu herbicídu - účinný na väčšinu burín napr. lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, nezábudka roľná, sedmokráska obyčajná a iné
  • prevzdušňuje pôdu s pomocou zeolitu
  • aplikácia prípravku je vhodná aj ako prevencia pred rastom buriny (z náletov)


Použitie hnojiva proti burine Travin


Maximálny počet aplikácií: 1x ročne, nie na jeseň. Prípravok aplikujte pozemne rovnomerným rozmetaním 2-14 dní pred kosením trávnika, pri výskyte cieľových burín, ktoré však pri aplikácii nemôžu byť vo vyššej rastovej fáze ako vo dvoch pravých listoch.
Na trávnatú plochu 1m² rovnomerne rozsypte 30g prípravku. Na dávkovanie použite priloženú odmerku, ktorá zarovnaná po vrch obsahuje 30g prípravku.
  • Optimálna doba použitia je v čase skorej vegetácie (apríl - jún), inak je možné Travin použiť počas celej vegetačnej doby (okrem jesene).
  • Predpokladom účinnosti prípravku je jeho aktivácia vlahou, napr. zrážkami alebo závlahou. Nepoužívajte na akkokoľvek poškodených či oslabených porastoch. Neaplikujte do 2 dní od pokosenia trávnika.

Počas ochrannej lehoty (35 dní) je potrebné zamedziť vstupu na trávnik domácim zvieratám, ktoré požierajú alebo oblizujú trávny porast. Po uplinutí tejto lehoty je možné domáce zvieratá pokosenou trávou prikrmovať.

Neaplikujte v blízkosti betónových dlaždíc a obrubníkov, po zasiahnutí by mohlo dôjsť k ich nenávratnému znečisteniu.Dávkovanie 30 g/m².

Zloženie:
granulované hnojivo, zeolit a selektívne herbicídy, pomer živín N–P–K (14,1–3,8–5,1) + 1,4% Mg

Podmienky skladovania:
Skladujte v pôvodných, neporušených obaloch, na suchých a vetrateľných miestach pri teplotách +5°C až +30°C, oddelene od potravín, nápokoj, krmív, hnojív, dezinf. prostriedkov. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:
Je potrebné zachovávať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti práce. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte ochranné rukavice. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
V prípade zdravotných ťažkostí upovedomte lekára.

PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich, ale znova už nepoužívajte. Pokračujte vo vyplachovaní.Vaše hodnotenie

Vlastnosti

Výrobca AGRO CS
Krajina pôvodu Česká republika
Hmotnosť 4kg
Farba Neurčená
Daň 20%
Cena platná od 23. 09. 2023