Úvod do permakultury

výrobca: Alter Nativa o.z. EAN: 9788097172442
18,00 €
Skladom - Doručenie do 3 pracovných dní
Kniha nenásilne vysvetľuje základy permakultúrnej etiky, usilujúcej o trvalo udržateľný život na Zemi.
Doprava zadarmo
pri nákupe nad 55 €
Lokálny výrobok zo Slovenska alebo Čiech
Doručenie do 3 pracovných dní

Bill Mollison: Úvod do permakultúry

Kniha vhodná pre záhradkárov, chovateľov, poľnohospodárov, architektov, ekonómov a všetkých ostatných ľudí, ktorí majú záujem na zlepšovaní života na planéte Zemi vás jednoduchým spôsobom uvedie do permakultúry, ktorá je systémom pre navrhovanie trvalo udržiteľných ľudských sídiel. Permakultúra (permanentná/trvalá - kultúra) je prístup k životu, založený na etickom využívání krajiny, ktorý kombinuje mikroklímy, rastliny, zvieratá, pôdu, vodné hospodárstvo, štruktúry a ľudské potreby do vzájomne komplexne spolupracujúcich, produktivnych komunít.

Nájdete v nej množstvo inšpirácií, ktorých princípy a metódy možno aplikovať v našich podmienkach s využitím miestnych zdrojov.

Kniha nenásilne vysvetľuje základy permakultúrnej etiky, usilujúcej o trvalo udržateľný život na Zemi, ktorými sú: starostlivosť o Zem - všetko živé a neživé na nej, starostlivosť o ľudí a dôraz na spravodlivé rozdeľovanie zdrojov - voľného času, peňazí a surovín.  8 kapitol (5 preložených do češtiny a 3 do slovenčiny) bohato ilustrovaných názornými perokresbami, z ktorých každá končí zoznamom odporúčanej literatúry, 5 samostatných príloh a je zakončená ukážkou úspešného permakultúrneho dizajnu.

V 1.kapitole sa rozoberajú princípy permakultúrneho dizajnu: relatívne umiestnenie prvkov, mnohofunkčnosť prvkov, mnohoprvkovosť funkcií, plánovanie energetickej úspornosti, uprednostňovanie biologických a obnoviteľných zdrojov, miestny kolobeh energií, využívanie zrýchlenej rastlinnej sukcesie, využívanie synergických efektov, využívanie okrajových efektov a prírodných vzorov.

V 2.kapitole sa kniha venuje komplexnému dizajnu pozemku, čo je tá najdôležitejšia časť prípravy stabilnej a produktívnej krajiny. 3.kapitola slúži na pochopenie užitočnosti prírodných vzorov pre ich uplatnenie v permakultúrnom dizajne. 

4.kapitola sa zaoberá štruktúrami: efektívnym dizajnom domu a jeho integráciou so záhradkou v rôznych klimatických pásmach. 5.kapitola je venovaná prvej permakultúrnej zóne - záhradám, zatiaľčo 6.kapitola rozoberá ďalšie zóny tvoriace ovocné sady, lesné a poľnohospodárske farmy.

V 7.kapitole nazvanej zvieracie kŕmne systémy a akvakultúra sa pojednáva o starostlivosti o túto neoddeliteľnú súčasť permakultúrneho ekosystému. Posledná, 
8.kapitola poukazuje na mestské a komunitné stratégie pre získanie sebestačnosti spoločenstiev.

Kľúčom permakultúrneho prístupu k životu je úsilie nahradiť konkurenciu spoluprácou. Jeho cieľom je vytvoriť ekologicky zdravé a ekonomicky prosperujúce trvaloudržateľné systémy - bez vykorisťovania a znečisťovania prírody. A o to by nám, pripomínajúc si Svetový deň životného prostredia a Konferenciu OSN o životnom prostredí a rozvoji z Rio de Janeira, malo ísť všetkým. Úvod do permakultúry je úvodnou učebnicou do života v novom tisícročí - pre nás všetkých.

Z obsahu:

  • Energeticky úsporné navrhovanie pozemkov a záhrad, metódy plánovania a dizajnu.
  • Umiestnenie a dizajn domu, integrácie budov a rastlín, zdroje z domových odpadov.
  • Mestská permakultúra: design záhradky, recyklácia a komunitné finančné systémy.
  • Najvýhodnejšia využitie plotov, treláže, skleníkov a chladníkov.
  • Slepačie a prasačie kŕmne systémy, integrácia pastvín a úžitkových stromov.
  • Ovocné sady, lesné záhrady, domáci les, bezorebné pestovanie obilnín.
  • Ako ovplyvňovať mikroklímu okolo domu a v záhradke.
  • Stratégia pre budovanie pôdy, vodné hospodárstvo a primerané technológie...


Autor knihy, Bill Mollison:

bol austrálsky výskumník, učiteľ, prírodovedec a autor niekoľkých kníh, 'otec permakultúry', integrovaného systému dizajnu, ktorý vyvinul spolu s Davidom Holmgrenom a ktorý zahŕňa nielen poľnohospodárstvo, záhradníctvo, architektúru a ekológiu, ale aj ekonomické systémy pre obchod a komunity.

Vaše hodnotenie

Vlastnosti

Výrobca Alter Nativa o.z.
Krajina pôvodu Slovenská republika
Autor Bill Mollison
Jazyk slovenský
Počet strán 246
Rok vydania 2016
Väzba pevná
Rozmer 297 x 210 mm
Hmotnosť 1,05 kg
Farba Neurčená
Daň 10%
Cena platná od 20. 01. 2022

Súvisiace produkty