Perún – najznámejší a najvyšší staroslovanský boh, obdobne známy aj ako Parom, Pierun, Perkunas. Dodnes zaužívaná fráza "do Paroma" sa spája práve s touto mytologickou bytosťou.

V dávnej minulosti, keď si ľudia nevedeli vysvetliť rôzne zákonitosti, stvorili si bohov. Všímali si zmeny počasia aj kolobeh striedania období. K ich spoločenskému životu neodmysliteľne patrili obrady, rituály a rôzne obety, spájané s jednotlivými božstvami.

 

Slovanská mytológia zahalená rúškom tajomstva

 

Keď sa povie "mytológia", človek si v rýchlosti vybaví pompézne sochy a maľby rôznych bohov, či starobylé bájky. Mytológia ako taká sa automaticky spája s Gréckom, Rímom, či Egyptom. Na tú Slovanskú sa mnohokrát zabúda. Prečo je to tak? Pritom aj Slovania - naši predkovia mali svoje božstvá, svoju vlastnú mytológiu.

O slovanských bohoch sa zaznamenalo najmenej poznatkov. Dôvodom údajne bolo, že pisári a historici, ktorí by ju mali zaznamenať, sami prijali kresťanstvo. Slovanských bohov začali vnímať ako pohanských.

Zachovaniu mien, pojmov, či rituálov vďačíme hlavne ústnemu podaniu a tradovaniu. Slovanské ponímanie sveta bolo celé stáročia potláčané štátno kresťanskou a komunistickou vládou. Staroslovanská kultúra, tradície a obrady boli zmenené, zamlčané, sfalšované, úmyselne ignorované a vykorenené z našich kníh. Slovanská civilizácia údajne pôsobila omnoho skôr ako je dokladované v rôznych súčasných vedeckých štúdiach.

Aj naši predkovia mali svoje božstvá

 

Kto sú Slovania?

 

Slovania - obyvateľstvo hovoriace slovanskými jazykmi. Od ranného stredoveku až dodnes tvorí jednu z najpočetnejších etnických a jazykových skupín v Európe. V starých kronikách a správach sa spomínajú tiež ako Venedi (Veneti), Sklavini, Slovieni či Anti. V minulosti obývali spoločné územie, z ktorého sa počas sťahovania národov presunuli na nové územia, ktoré obývajú dodnes.

Z hľadiska etnickej a jazykovej príbuznosti sa Slovania delia na 3 základné skupiny. Východní Slovania, kam patria Bielorusi, Rusi, Ukrajinci a Rusíni.

Južní Slovania - Bulhari Bosniaci Čiernohorci Gorani Chorváti Macedónci Pomáci Srbi a Slovinci. Poslednou skupinou sú západní Slovania, kam patríme aj my - Slováci, Česi, Kašubovia, Lužickí Srbi, Moravania, Poliaci, Slezania a pomoranskí Slovinci.

Pri otázke pôvodu Slovanov sa odborníci veľmi nezhodujú. Jazykovedci, etnológovia a archeológovia na základe vlastných bádaní došli k čiastočne odlišným výsledkom. Z jazykového hľadiska sa praslovanský jazyk vyčlenil z indoeurópskej jazykovej skupiny už okolo roku 1500 pred Kr. Historicko - archeologické hľadisko však poukazuje na údajne o Slovanoch až od roku 500.

TIP: Viac historických poznatkov a zaujímavostí o slovanstve a Slovanoch nájdeš v zaujímavých knižných publikáciách vydavateľstva TORDEN, ba aj na tomto mieste >> v našom e-shope.

 

Perún – najvyšší staroslovanský boh

 

Perún – ten, ktorý udiera, bije veľkou silou (bleskom), bol považovaný za najvyššieho slovanského boha. Mnoho ľudí spája Perúna s Thorom (germánskym bohom hromu a blesku).

Bol zobrazovaný ako muž drsného výrazu s medenou bradou, niekedy so striebornou hlavou a zlatými fúzami. Perún – boh búrky, hromu a bleskuNechýbala mu sekera, alebo kladivo, ktorým metal ohnivé blesky. Perúnova moc sa naplno prejavovala nástupom jari – prvým zahrmením. Údajne po tom, ako Perún udrel prvým bleskom sa začali prebúdzať bohovia, príroda, začal sa nový kruh života. Zlí duchovia sa pod rachotom prvého blesku skrývali.

Perún bol považovaný za ochrancu poľnohospodárstva. Polia zlých ľudí zasypával krúpami. Z Ruska sú známe obrady privolávania dažďa - kedy nahá čistá panna ovenčená kvetmi tancovala v magickom kruhu.

Predstavoval symbol spravodlivosti. V prírode ho symbolizuje dub – najsilnejší zo všetkých stromov. Všetko zasiahnuté bleskom sa stáva posvätným. Pre Perúna sa robili krvavé obete – hlavne býky, ale aj ľudia.

= toto je symbol Perúna.

Perún bol hlboko vrytý do ľudského povedomia, ani kresťanstvu sa ho nepodarilo vymazať. Je už minulosťou, no i dnes jeho meno ožíva v podaní preklínania, hnevu a podobne. Staré známe "do Paroma!", či "Parom by ťa vzal!" počuť dodnes.

So slovanstvom a slovanmi sa dodnes spája mnoho zvykov a tradícií. Najznámejšie sú tie, ktoré sa točia okolo zimného a letného slnovratu.

Obrázky: pixabay.com